Menuts

Fins als 4 anys, aproximadament, els nens i nenes tenen connexions cerebrals més 'ràpides' i fa que siguin 'esponges' de l'aprenentatge. Una bona estimulació primerenca fa que el cervell s'adapti a aquesta activitat cerebral i, a mesura que vagi creixent, li serà més fàcil retenir nous coneixements.

 

A l'acadèmia The Brainy Club trobaràs l'ajuda necessària per ajudar al teu fill/a.


ENGLISH

LECTOESCRIPTURA